Kalendár podujatí

Logo: QUICK SPORT Jarný šprint QUICK SPORT Jarný šprint

Propozície

Názov pretekov: QUICK SPORT Jarný šprint 2024
Usporiadateľ: beer inside team, o. z.
Termín konania: 28.04.2024 (nedeľa)
Typ pretekov: MTB časovka do vrchu pre amatérskych cyklistov
Štart pretekov: Obecný úrad Bystrička, 10:00 hod. (štart podľa poradia pri prezentácii – štartový interval 30 sekúnd)
Cieľ pretekov: A - Červené smreky (Zákľučie) alebo B - Predvalaská
Trať pretekov:
A - 9,3 km/320 m


B - 5,7 km/280 m (variant B je náhradná trať pre prípad nepriaznivého počasia alebo iných prekážok)


Kancelária pretekov: budova Obecného úradu Bystrička – prízemie
Prihlasovanie: online formulár od 15.03.2024 do 27.04.2024, potom len pri prezentácii
Prezentácia: 28.04.2024 7:45 – 9:45 (v kancelárii pretekov)
Štartovné:
 • 12 € – prihlásenie + platba do 19.04.2024
 • 18 € – prihlásenie + platba po 19.04.2024 alebo platba pri prezentácii
 • 24 € – prihlásenie v deň pretekov + platba pri prezentácii
  Štartovné je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii alebo bezhotovostným prevodom. Prihlásenie cez online systém a platba štartovného do 27.04.2024 zabezpečuje pretekárovi právo prednostného vybavenia na prezentácii. Pretekárom štartujúcim v kategóriách M13, Z13 a obyvateľom obce Bystrička bude na štartovnom poskytnutá zľava 50 %.

  Názov účtu: beer inside team, o. z.
  Banka: SLSP, a. s.
  IBAN: SK88 0900 0000 0051 5625 7198
  SWIFT: GIBASKBX
  VS: číslo pretekára v prehľade registrácií
  KS: 0558
  Poznámka: meno a priezvisko pretekára

  V prípade neúčasti na pretekoch sa štartovné nevracia.

  Kategórie:
 • M13 - chlapci do 13 rokov (ročník 2011 a mladší)
 • M17 - chlapci od 14 do 17 rokov (ročníky 2010 až 2007)
 • M29 - muži od 18 do 29 rokov (ročníky 2006 až 1995)
 • M39 - muži od 30 do 39 rokov (ročníky 1994 až 1985)
 • M49 - muži od 40 do 49 rokov (ročníky 1984 až 1975)
 • M59 - muži od 50 do 59 rokov (ročník 1974 až 1965)
 • M60 - muži od 60 do 69 rokov (ročník 1964 a 1955)
 • M70 - muži nad 70 rokov (ročník 1954 a starší)
 • Z13 - dievčatá do 13 rokov (ročník 2011 a mladšie)
 • Z17 - dievčatá od 14 do 17 rokov (ročníky 2010 až 2007)
 • Z39 - ženy od 18 do 39 rokov (ročníky 2006 až 1985)
 • Z49 - ženy od 40 do 49 rokov (ročníky 1984 až 1975)
 • Z50 - ženy nad 50 rokov (ročník 1974 a staršie)
 • UCI - muži s licenciou od 18 do 39 rokov (ročník 2006 až 1985)
 • TIR - muži s váhou 100 a viac kg bez rozdielu veku

  Vložené preteky:
 • Pohár starostu obce Bystrička
 • súťaž pre pretekárov a pretekárky s trvalým pobytom v obci
 • Tímový šprint (súťaž pre trojčlenné tímy)

  Občerstvenie: ovocie, čokoláda, pečivo, čaj, energetické nápoje (v cieli pretekov), teplé jedlo a nápoj (v sále OcÚ)
  Vyhlásenie výsledkov: ±14:00 hod. (v sále OcÚ, čas závisí od skutočného počtu štartujúcich)
  Ceny: medaila, pohár pre absolútneho víťaza pretekov, pohár pre najrýchlejšiu ženu, vecné ceny
  Upozornenia organizátora:
 • Z kapacitných dôvodov bude počet štartujúcich obmedzený na 240, preto dôrazne odporúčame prihlásenie cez online systém a platbu vopred. Úhrada štartovného pri prezentácii alebo prihlásenie na mieste bude umožnené len v prípade voľných štartových čísiel.
 • Na obidve trate odporúčame horský bicykel, je ale možné absolvovať ich aj na krosovom, trekingovom alebo gravel bicykli.
 • Použitie elektrobicyklov je prísne zakázané, porušenie zákazu bude dôvodom pre automatickú diskvalifikáciu.
 • Každý sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojim podpisom pri prezentácii. Pretekár je povinný mať nasadenú pevnú prilbu, bez nej mu nebude umožnený štart.
 • Pretekár musí mať číslo umiestnené na riaditkách tak, aby bolo jasne čitateľné spredu.
 • Pretekár, ktorý zmešká oficiálny čas štartu uvedený na štartovnom čísle bude posunutý na koniec štartového poľa (s výnimkou kategórií M13 a Z13).
 • Pretekári v kategóriách M13 a Z13 môžu štartovať mimo oficiálny čas podľa uváženia zákonných zástupcov, odporúčame ale vyraziť na trať čo najskôr.
 • Pretekár, ktorý prejde počas počas rozjazďovania alebo vyjazďovania so štartovým číslom cez cieľovú čiaru bude automaticky diskvalifikovaný.
 • Pretekár, ktorý sa bude po prejazde cieľom vracať naspäť v protismere bude automaticky diskvalifikovaný.
 • Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo neoceniť štartujúceho s platnou licenciou SZC v prípade, že štartuje v inej kategórii ako UCI a umiestni sa na jednom z oceňovaných miest.
 • Podmienkou pre zaradenie do kategórie TIR je odváženie v cyklistickom drese pri prezentácii (bez prilby, batoha, príp. iných doplnkov) pod dohľadom zástupcu usporiadateľa.
 • Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na úpravu týchto propozícií. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.  Všetky informácie o pretekoch nájdete na stránke organizátora.
 • keyboard_arrow_up